Styret

Styret i Norsk Førstehjelpsråd fra årsmøte 2023 til 2024:

Ledergruppen

     
Jonas Vikran Hagen
Styreleder
Elin Seim
Nestleder
Thomas Berg Green
Daglig leder
 
 
 
Representerer
Norsk Folkehjelp
Representerer
Norges Røde Kors
 

 

Styremedlemmer

     
Vegar Hansveen
Jan Erik Nilsen
Linda Melander
     
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap NOTAK Norges Livredningsselskap

 

     
Pål Lillebø Conrad Bjørshol Espen Welding
     
Bedriftshelsetjenestenes
bransjeforening
Norsk Resuscitasjonsråd Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

Styrets representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. God kontinuitet i styrerepresentantene fra medlemsorganisasjonene sikrer Norsk Førstehjelpsråd bred sammensetning i arbeidet.