Styret

Styret i Norsk Førstehjelpsråd fra årsmøte 2022 til 2023:

Ledergruppen

 

     
Jonas Vikran Hagen
Styreleder
Elin Seim
Nestleder
Thomas Berg Green
Daglig leder
 
 
 
Representerer
Norsk Folkehjelp
Representerer
Norges Røde Kors
 

 

Styremedlemmer

 

         
Vegar Hansveen
Jan Erik Nilsen
Kjell Otto Fremstad
Linda Melander
Pål Lillebø
         
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NOTAK
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Norges Livredningsselskap
Bedriftshelsetjenestenes
bransjeforening

 

Styrets representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. God kontinuitet i styrerepresentantene fra medlemsorganisasjonene sikrer Norsk Førstehjelpsråd bred sammensetning i arbeidet.