Årsmøte 2023: Norsk Førstehjelpsråd starter prosessen med å etablere en bransjeforening

Av Norsk Førstehjelpsråd, 21.03.2023

Årsmøte 2023: Norsk Førstehjelpsråd starter prosessen med å etablere en bransjeforening

Årsmøte 2023 ble gjennomført 7. mars i LHL sine lokaler på Gardermoen. Totalt 28 deltakere fra 13 medlemsorganisasjoner deltok.

Styreleder Jonas Vikran Hagen sier; «det store oppmøtet signaliserer en gledelig økt oppslutning fra våre medlemsorganisasjoner».

Førstehjelp i truende omgivelser

I forkant av årsmøtet hadde vi vårt tradisjonelle vårmøte med faglig fokus. Forsvarets sanitet ved sjeflege Gunnar Vangberg og sykepleier Erlend Winther Aasvik holdt en forelesning om Førstehjelp i truende omgivelser og trakk frem brutale erfaringer fra krigshandlingene i Ukraina.

 

Høyt aktivitetsnivå

Årsberetningen for 2022 ble presentert. Den tegnet bilde av et høyt aktivitetsnivå for styret, faglig råd og sekreteriatet.. Årsberetningen kan du lese i sin helhet her: https://www.norskforstehjelpsrad.no/cms/30:Arsmote

 

Kommersielle leverandører inn i bransjeforening

På bakgrunn av årsmøtevedtak fra 2022, har Norsk Førstehjelpsråd lagt til rette for at bransjen selv kunne samles og fremme et forslag til organisering ovenfor styret. På bakgrunn av dette fremmet styret et forslag om vedtektsendring som gir rom for videre arbeid.

Årsmøte vedtok å starte arbeidet med å etablere en bransjeforening for kommersielle leverandører av førstehjelpskurs. Årsmøte godkjente at styret i Norsk Førstehjelpråd vedtar interim-vedtekter for Bransjeforeningen og at de endelige vedtektene legges frem for årsmøte i 2024.

Styret er positive til etableringen og mener det vil være en styrke at vi får et tettere samarbeid med bransjen som gjennomfører en stor mengde førstehjelpskurs.

Styreleder Jonas Vikran Hagen, sammen med initiativtakerne til bransjeforeningen, Trond Skaare, Sonja Hunstad Rytter og Terje Halvorsen. Børge Hognestad og Christian Christensen deltok digitalt på møtet og fikk dessverre ikke vært med på bildet.

 

Ny styresammensetning for 2023 – 2024

Kjell Otto Fremstad (SNLA) gikk av etter sin periode på 2 år i styret. Norsk Førstehjelpsråd takket han av for godt utført arbeid. Valgkomiteen fikk i år mange nominasjoner til kandidater med brede og gode kvalifikasjoner.

Det er en glede å kunne ønske velkommen til ny styrerepresentant Espen Welding fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse med Knut Styrkson som vararepresentant og Conrad Bjørshol fra Norsk Resuscitasjonsråd med Jørgen Eilertsen som vararepresentant.

Her kan du lese mer om styret i Norsk Førstehjelpsråd https://www.norskforstehjelpsrad.no/cms/10:Styret.

 

 

Alle foto: Trond Larsen, Pcinfo.no