Nyansatt leder for faglig råd

Av Norsk Førstehjelpsråd, 23.08.2023

Nyansatt leder for faglig råd

Norsk Førstehjelpsråd er glade for å kunne presentere vår nye kollega; Erik Emberland Andersen som tiltrer i stillingen som leder for faglig råd den 1. september.

Erik har hatt et brennende engasjement for førstehjelp og akuttmedisin helt fra sine barndomsdager. Hans karriere startet i ungdommens Røde Kors og hans interesse ble etterhvert til profesjon. Han har arbeidet mer enn 20 år i profesjonell ambulansetjeneste, herunder, AMK, legebil, veileder, innsatsleder, instruktør og som fagutvikler.

Han har utdanning som ambulansearbeider, med videreutdanning som paramedic. Han har også en master i prehospital critical care (PHCC) fra Universitetet i Stavanger og har nå en bistilling som universitetslektor for paramedisinutdanningen der.

Thomas Berg Green, daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd forteller at: "Erik får ansvaret med å koordinere og lede arbeidet til vårt oppnevnte faglige råd. Han har den rette kompetansen for å kunne ha denne rollen. Tilstrekkelig akademisk bakgrunn og en unik evne til å forstå befolkningens behov for førstehjelpskunnskaper. I faglig råd skal han lede viktige ressurspersoner med ulike fagfelt og ekspertise. Det blir svært godt å få en ansattressurs til og han blir helt sentral i arbeidet med å forvalte førstehjelpsfaget og utvikle organisasjonen mot nye mål". 

Her kan du lese mer om sammensetningen i faglig råd.