Norske Redningshunder er ny medlemsorganisasjon hos NFR

Av Norsk Førstehjelpsråd, 19.09.2022

Norske Redningshunder er ny medlemsorganisasjon hos NFR

Norsk Førstehjelpsråd er svært glade over at vi har fått hele 4 nye medlemsorganisasjoner de siste 2 årene. I sommer kom Norske Redningshunder inn i vårt samarbeidsorgan.

Under Førstehjelpskonferansen 2022 møtte vi Tina Treu Os, hundefører og førstehjelpskoordinator i Norske Redningshunder som tok initiativ ovenfor sin egen organisasjon om å søke medlemsskap hos Norsk Førstehjelpsråd.

 

Hvem er Norske Redningshunder?

- Norske Redningshunder er en frivillig landsdekkende organisasjon hvor man bruker hunder i søk etter savnede mennesker, forteller Treu Os. Vi deltar på ca. 500-600 søk nasjonalt hvert år. Organisasjonen ble opprinnelig grunnlagt som Norske Lavinehunder helt tilbake til 1956. Grunnleggeren av organisasjonen brukte sin hund i et søk allerede i 1947.

- Våre medlemmer er hundeførere og det tar i snitt 2-3 år å utdanne en hund. Norske Redningshunder har ca. 1200 medlemmer, hvorav ca. 400 aktive hunder og hundeførere.

Her kan du lese mer om Norske Redningshunder.

 

Økt fokus på praktisk og relevant kunnskap

Hva er bakgrunnen for at dere søkte om medlemsskap i Norsk Førstehjelpsråd?

- Vi har hatt en stor revisjon av utdanning og godkjenningsprogrammet, hvor det legges mer vekt på det praktiske vi gjør ute på leteaksjon og dette inkluderer førstehjelp. Norske Redningshunder ønsker å styrke førstehjelpskunnskapen og være en del av et nettverk innenfor faget.

- Nå jobber vi sammen med Norsk Førstehjelpsråd for å få på plass en tilpasset instruktørutdanning i førstehjelp. Og etter planen skal vi gjennomføre et pilotkurs før jul.

Kan du si noe om hvor dere vanligvis leter?

- Treu Os forteller at de har 3 ulike disipliner. Ettersøkning i skog og barmark, lavine (skred) og katastrofesøk (ruiner og naturkatastrofer). Hun legger til at over 95% av søkene er i skog og barmark.

 

Hyppig behov for førstehjelpstiltak

Hva slags førstehjelp gir dere oftest?

- Nedkjølinger, er det første Treu Os kommer på. - Se for deg en begynnende dement person som har gått seg vill og blir funnet først etter et døgn og det er sent på høsten. Han vil være så kald og situasjonen så kritisk at våre mannskaper må gjøre viktige tiltak før vi får mer assistanse av helsepersonell.

- Det hender også vi finner bevisstløse personer og årsakene kan typisk være forgiftninger og kanskje i kombinasjon med store mengder alkohol.

Hvilken førstehjelp gir dere da, spør vi?

- Vi passer på luftveiene og legger i sideleie. Deretter forebygger vi ytterligere nedkjøling og starter aktiv oppvarming mens vi venter på mer helsehjelp, sier Treu Os.

 

Dette er Tina Treu Os

Tina Treu Os er 36 år og har vært medlem av Norske Redningshunder siden 2005. Hun har hatt 2 godkjente hunder tidligere, men mistet desverre den siste i sommer. Hun håper snarlig å være i gang med opptreningen av ny hund. Tina er førstehjelpskoordinator i Norske Redningshunder og jobber som barnelege ved Rikshospitalet til daglig.

 

Norsk Førstehjelpsråd om sin nye medlemsorganisasjon

Norske Redningshunder gjør hver dag en svært viktig innsats i det Norske samfunnet gjennom søk- og redningsarbeid sier styreleder Jonas Vikran Hagen i Norsk Førstehjelpsråd. At Norske Redningshunder ønsket å bli medlem i Norsk Førstehjelpsråd viser at de er opptatt av å gi førstehjelp av god kvalitet til pasientene, gjennom et faglig nettverk for sine førstehjelpsinstruktører fortsetter Vikran Hagen. - Vi ønsker de hjertelig velkommen og ser frem til et godt samarbeid avslutter Vikran Hagen.

 

Foto: Tina Treu Os (Norske Redningshunder) og Jonas Vikran Hagen (styreleder Norsk Førstehjelpsråd)

 


Vedlegg