Stephen Sollid inn som ny styreleder for Norsk Førstehjelpsråd

Av Norsk Førstehjelpsråd, 05.03.2024

Stephen Sollid inn som ny styreleder for Norsk Førstehjelpsråd

Hele 19 av våre 27 medlemsorganisasjoner stilte på årsmøte til Norsk Førstehjelpsråd i går. Vi tolker det som et signal på at vår organisasjon og vårt arbeid er viktig for våre medlemsorganisasjoner.

2023 har vært et hektisk og spennende år. Det har vært mye arbeid i forbindelse med omfattende revisjoner av konseptene, Trafikalt Grunnkurs, Norsk Grunnkurs Førstehjelp og Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg med omsorg for barn.

Organisasjonen er langt på vei med å profesjonalisere seg ytterligere gjennom store digitale anskaffelser og etableringen av en utviklingsplan med strategi frem til 2030. Realiseringen av utviklingsplanen er allerede i gang med et nytt stort pro-bono prosjekt gjennom Prosperastiftelsen.

 

Disse sakene ble vedtatt av årsmøte

Årsmøte vedtok å fortsett arbeidet med etableringen av en bransjeforening for kommersielle tilbydere av førstehjelpskurs og utstyr. I 2024 skal det arbeides for å nedsette et interimstyre som fremmer sitt forslag til vedtekter for årsmøtet i 2025.

Styret har i 2023 utredet muligheten for å etablere en medlemskontingent til sine medlemsorganisasjoner. Tilbakemeldingene viser at evnen til å betale medlemskontingent er lav. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet med 17 stemmer å ikke innføre medlemskontingent. 2 stemte imot.

Årsmøtet vedtok også styrets forslag til Etiske retningslinjer for Norsk Førstehjelpsråd, med målsetting om å ivareta organisasjonens omdømme og tillit blant samarbeidspartnere, befolkningen og våre medlemsorganisasjoner.

 

Nye styremedlemmer

Stephen Sollid ble av årsmøte valgt inn som ny styreleder for 2 år. Stephen er nå i en overgangsordning hvor han går av som klinikkleder for Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus og går over i stillingen som generalsekretær for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Stephen er lege og professor i akuttmedisin og har en lang fartstid som luftambulanselege. Han var også tidligere med som medlem i vårt faglige råd, da som sjefslege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, så han har god kjennskap til Norsk Førstehjelpsråd fra før.

Ny i styret er også Anne Mette Sveen, som representerer Norsk Folkehjelp. Anne Mette er aktivt medlem i Norsk Folkehjelp Sanitet, Rena. Hun er ambulansearbeider ved Oslo universitetssykehus og har også lang fartstid som førstehjelpsinstruktør.

Thomas Renngård går inn i styret på vegne av Norsk Forening for Traumatologi, Akutt- og Katastrofemedisin, som er en spesialforening i Den norske legeforeningen. Thomas har bakgrunn som paramedic, men arbeider nå som hovedtillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus. Thomas har allerede sittet 2 år som vara i styret.

Pål Lillebø ble gjenvalgt av årsmøtet for en ny periode på 2 år. Pål Lillebø er styreleder for Bedriftshelsetjenestenes bransjeforening. Han er siviløkonom og jobber til daglig som konsernsjef for Medco dinHMS.

 

Forlater styret

Jonas Vikran Hagen ble takket av etter 4 år som styreleder for Norsk Førstehjelpsråd. Elin Seim, nestleder i styret fremhevet følgende i sin tale til Jonas; «Når du og jeg kom inn i våre verv, var førstehjelpsrådet et sovende organ med små ambisjoner. Ja vi måtte faktisk ta et valg i styret på om rådet skulle legges ned eller satses på. Med deg som stødig kaptein, har vi i dag det årsmøte, gjennom tidene, med flest deltakere. Vi har to ansatte, vi har gjenopplivet Førstehjelpskonferansen, vi jobber konstruktivt med kommersielle aktører inn mot bransjeforeningen og førstehjelpsrådet har blitt en viktig samarbeidspartner for både frivillige, kommersielle og offentlige etater. På vegne av Norsk Førstehjelpsråd vil jeg inderligst takke deg for alt arbeid du har gjort og takke deg for at vi har fått blitt kjent med den du er!»

Jan Erik Nilsen ble også takket av etter mange års innsats for styret. Jan Erik var dessverre ikke til stede på årsmøte, men Jan Erik har vært svært sentral for utviklingen av organisasjonen de siste årene, spesielt i forhold til å etablere sekretariatsfunksjonen under Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

 

Presentasjon av Callersim på vårmøtet

Nå har det blitt en tradisjon at vi gjennomfører vårmøte i forkant av årsmøte. I år fikk vi en god presentasjon av prosjektet «Callersim» som skal bruke kunstig intelligens i en 113 simulator for barn og unge i alderen 12 – 19 år. Norsk Førstehjelpsråd har en sentral rolle i prosjektet. Thomas Lindtner, leder av Regionalt kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) informerte om status i prosjektet. Prosjektet har blitt til takket være midler fra Sparebankstiftelsen SR bank. Det er ønskelig å utvikle flere scenarier og aller først skal det handle om trafikkulykke.

Ole Paulsen, medgrunnlegger av SKlls fortalte om effektene ved læring og mye om kunstig intelligens som spennende teknologi for simulatoren. At barn og unge så ofte de vil kan trene med 113 simulatoren, vil gi størst effekt ved en reell hendelse fordi man vet hva man skal se etter og hva man skal fortelle. Dette vil gjøre at 113 raskere kan gi råd og veiledning og flere liv kan reddes!

 

Årsberetningen for 2023, samt presentasjonene til vårmøtet finner du her: